0987851739

bdssamson.net@gmail.com

8h00 - 19h00

Quảng Vinh, Sầm Sơn, Thanh Hóa

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Sầm Sơn

SĐT : 098781739 - 0936828818

Website: http://batdongsansamson.com

Địa chỉ: khu phố thanh minh, quảng vinh, sầm sơn, thanh hóa

Facebook chat